Александра Ђорђевић - професор разредне наставе
Одељењски старешина I1
Милован Ивановић - професор разредне наставе
Одељењски старешина I2
Љиљана Бошковић - професор разредне наставе
Одељењски старешина II1
Радмила Кузмановић - професор разредне наставе
Одељењски старешина III1
Слава Табаковић - наставник разредне наставе
Одељењски старешина III2
Биљана Раденовић - професор разредне наставе
Одељењски старешина IV1
Валентина Савковић - професор разредне наставе
Одељењски старешина IV2
Јелена Јаблановић - професор енглеског језика

 

Александар Лукић - вероучитељ