Памела Живковић- професор српског језика
Одељењски старешина VIII1
Предаје одељењима: V1, VIII1, VIII2

Тијана Биочанин - професор српског језика
Одељењски старешина
 V2

Предаје одељењима: V2, VI1, VI2, VII1, VII2

 

Сузана Николић - професор енглеског језика
Одељењски старешина VII2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Срђан Крстић - професор ликовне културе
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Лаура Думани - професор музичке културе
Одељењски старешина VIII2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Невенка Ђорђевић - професор историје
Предаје одељењима: V1, VI1, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Гордана Чолић Петковић - професор историје
Предаје одељењима: V2, VI2
Љиљана Влајковић - професор географије
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Никола Јованчић - професор физике
Предаје одељењима: VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Срђан Раденовић - професор математике
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2 VII1, VII2
Милан Василијевић - професор математике
Предаје одељењима: VIII1, VIII2

Данијела Климента - професор биологије 

Одељењски старешина V1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Божана Делибашић - професор хемије
Предаје одељењима: VII1, VII2, VIII1, VIII2

Иван Радовић - професор техничког и информатичког образовања и информатике

Одељењски старешина VI2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2

Миладинка Таталовић - професор физичког васпитања
Одељењски старешина VI1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Ирена Динић - професор руског језика
Одељењски старешина VII1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Александар Лукић - вероучитељ