҉ ҉ ҉     ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА     ҉ ҉ ҉

 

Школа пливања
школска 2019/2020. година


 
 

 

Осигурање ученика за школску 2018/2019. годину


На седници Савета родитеља изабрано је Триглав осигурање, са годишњом премијом од 250 динара по ученику

Информације за родитеље

 
 

 

Упис у први разред


Упис деце у први разред основне школе, за школску 2018/2019. годину почиње 2. априла и траје до 31. маја 2018. године.

У први разред основне школе, у школској 2018/2019. години, уписују се деца рођена у периоду од 1. марта 2011. године до 28. фебруара 2012. године. Упис се врши подношењем неопходне документације у секратаријату школе, након чега школа организује испитивање детета уписаног у школу, коју обављају психолог и/или педагог. У први разред се могу уписати и деца која су рођена у периоду од 1. марта 2012. до 31. августа 2012. године, након провере спремности за полазак у школу, коју је школа дужна да организује на захтев родитеља односно законског заступника.

Од потребних докумената треба доставити:

- Извод из матичне књиге рођених детета;
- Потврду о похађању припремног предшколског програма;
- Потврду лекара да је дете способно за упис у први разред;
- Фотокопију личне карте једног од родитеља.

Приликом уписа детета заказује се тестирање код школског педагога.

 
 

 

УПЛАТНИЦА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ


Слика уплатнице

 
 

 

Набавка уџбеника за ученике основних школа


      Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави, за ученике другог, трећег, четвртог, шестог, седмог и осмог разреда, почев од школске 2016/2017. године, а закључно са 2018/2019. годином (Каталог), као и које ће школе изабрати за ученике првог и петог разреда, почев од школске 2018/2019. године, на основу новог Плана и програма наставе и учења. Свесни тешке економске ситуације са једне стране, а ограничени средствима из буџета са друге, желимо да у школској 2018/2019. години Пројектом Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа обухватимо што већи број ученика основних школа. У складу са тим потребни су нам подаци о броју ученика у основним школама на територији Републике Србије и то подаци о:

 • ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
 • ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
 • ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.
Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
 • за ученике, социјално/материјално угрожених породица - примаоце новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента прилаже се за свако дете. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у тој основној школи, школа не издаје потврду, већ у апликацију уноси разред, одељење и редни број у дневнику образовно-васпитнограда
 • За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима. И за ове ученике, школа уноси у апликацију разред, одељење и редни број у Дневнику, као и за своје ученике који су у породици треће или наредно дете.
Захтевану документацију школе чувају у својој архиви.
Наведене податке доставити до 16. марта 2018. године.

 
 

 

Бесплатна онлајн обука из математике и програмирања


      Министарство просвете, науке и технолошког развоја и „Центар за младе таленте” Нови Сад потписали су Меморандум о сарадњи за организовање бесплатних онлајн обука из математике и програмирања за ученике основних и средњих школа. Меморандум су потписали министар Младен Шарчевић и управитељ Фондације Радивоје Стојковић.
Онлајн обуке ће бити организоване током школске 2017. и 2018. године, а један од примарних циљева је подизање нивоа знања математике за ученике 5, 6, 7 и 8. разреда основне школе, који би допринео лакшој и бољој припреми за упис у средњу школу. Ученицима основних и средњих школа се кроз овакве обуке пружа могућност стицања широког знања из области математике и програмирања што представља својеврсну припрему за све будуће студенте електротехнике, информатике и математике за брже и лакше усвајање градива на факултету.
Програм и материјале за обуку сачинила је Фондација „Центар за младе таленте“ уз помоћ професора математике са Природно – математичког факултета и Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду и професора средњих школа. Предвиђено време трајања онлајн обуке је 1,5 до 2 часа недељно током школске године. Фондација већ шест година организује наставу у циљу доприноса развоју теоријских и практичних знања из математике и програмирања. Фондација „Центар за младе таленте” из Новог Сада организује следеће онлајн курсеве:

 • ONLINEA – курс из математике намењен ученицима 5. и 6. разреда основних школа и припреми за упис ученика у 7. и 8. разред основних школа при гимназијама
 • ONLINEB – курс из математике намењен ученицима 7. и 8. разреда основних школа ради подизања знања из математике и припреме за упис у средње школе
 • PMUFO – курс из математике намењен ученицима III и IV разреда средњих школа ради припреме за матуру и упис на факултете техничких и природно-математичких наука
 • Cosnovni – курс из програмирања за све ученике који желе да савладају структурирано програмирање у програмском језику C
 • C++ - курс из програмирања за све ученике који желе да савладају објектно оријентисано програмирање у програмском језику C++.
Упис се обавља пријавом (регистрацијом) преко линка (www.cmt.edu.rs/CMTOnlineRegistration/Register.html). Посебних услова за пријављивање нема. Упис за све курсеве је у току. Поред часова, полазницима ће бити на располагању и писани материјал преко сајта Фондације http://www.cmt.edu.rs.http://www.cmt.edu.rs.

 
 

 

GOOGLE ПАКЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ


      За потребе боље комуникације са родитељима и ученицима, а у циљу осавремењивања наставе, ОШ „Бранко Радичевић“ је омогућила свим наставницима, ученицима и родитељима бесплатну Google платформу која омогућава многобројне апликације за образовање. То су, на првом месту, имејл и чет, али и диск неограниченог капацитета за чување и дељење докумената, апликација Google учионица за постављање/предавање радних задатака, календар са свим битним датумима, веб-сајтови итд. Сваки ученик и родитељ наше школе има креиран Google налог ime.prezime@osbr.edu.rs помоћу ког може да приступи свим Гугловим апликацијама које школа користи. Привремена шифра коју при првом пријављивању корисник мора променити је Vmostanica.


 
 
почетак стране
ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница