҉ ҉ ҉     ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА     ҉ ҉ ҉

УЧИТЕЉИ

Радмила Кузмановић - професор разредне наставе
Одељењски старешина I1
Слава Табаковић - наставник разредне наставе
Одељењски старешина I2
Биљана Раденовић - професор разредне наставе
Одељењски старешина II1
Милица Станковић - наставник разредне наставе
Одељењски старешина II2
Валентина Савковић - професор разредне наставе
Одељењски старешина III1
Милован Ивановић - професор разредне наставе
Одељењски старешина III2
Љиљана Бошковић - професор разредне наставе
Одељењски старешина IV1
Јелена Јаблановић - професор енглеског језика
Александар Лукић - вероучитељ
почетак стране
ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница