҉ ҉ ҉     ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА     ҉ ҉ ҉

ТРЕЋИ РАЗРЕДIII1

 1. Антонић Павле
 2. Бајић Никола
 3. Бзенић Андрија
 4. Богдановић Андреј
 5. Вучковић Саво
 6. Дамњановић Павле
 7. Додер Јована
 8. Ђурђевић Јован
 9. Јаковљевић Ања
 10. Јаковљевић Виктор
 11. Јовановић Лена
 12. Костадиновић Ђорђе
 13. Лазић Огњен
 14. Мицевски Филип
 15. Мркић Анђела
 16. Пајевић Лазар
 17. Радичевић Јован
 18. Ристић Илија
 19. Станошевић Ема
 20. Смиљковић Јована
 21. Смиљковић Јован
 22. Табаковић Илија
 23. Терзић Марија
 24. Терзић Вук
 25. Цакић Срећко

Одељењски старешина:
Љиљана Бошковић11

почетак стране
ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница