҉ ҉ ҉     ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА     ҉ ҉ ҉

НАСТАВНИЦИ

Дејана Трифуновић - професор српског језика
Одељењски старешина VI1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VIII1
Тијана Биочанин - професор српског језика
Предаје одељењима: VII1, VII2, VIII2
Тијана Бојовић - професор енглеског језика
Одељењски старешина V2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Срђан Крстић - професор ликовне културе
Предаје одељењима: VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Татјана Јеремић - професор ликовне културе
Предаје одељењима: V1, V2
Лаура Думани - професор музичке културе
Одељењски старешина VI2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Невенка Ђорђевић - професор историје
Предаје одељењима: V1, VI1, VI2, VII2, VIII1, VIII2
Владимир Церовац - професор историје
Предаје одељењима: V2, VII1
Љиљана Влајковић - професор географије
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Иван Завишић - професор физике
Предаје одељењима: VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Срђан Раденовић - професор математике
Одељењски старешина VII1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2 VII1, VII2
Милан Василијевић - професор математике
Предаје одељењима: VIII1, VIII2
Јелена Џогаз - професор биологије
Предаје одељењима: V1, V2, VII1, VIII2
Данијела Климента - професор биологије
Предаје одељењима: VI1, VI2, VII2, VIII1
Божана Делибашић - професор хемије
Одељењски старешина VIII2
Предаје одељењима: VII1, VII2, VIII1, VIII2
Марко Ђекић - професор техничког и информатичког образовања
Одељењски старешина VII2
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Миладинка Таталовић - професор физичког васпитања
Одељењски старешина VIII1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Ирена Динић - професор руског језика
Одељењски старешина V1
Предаје одељењима: V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VIII1, VIII2
Александар Лукић - вероучитељ
Соња Јовановић - професор иформатике
почетак стране
ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница