҉ ҉ ҉     ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА     ҉ ҉ ҉

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ


Књиге за први разред

 


Књиге за други разред

 


Књиге за трећи разред

 


Књиге за четврти разред

 


Књиге за пети разред

 


Књиге за шести разред

 


Књиге за седми разред

 


Књиге за осми разред

 


БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ


      Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за школску 2019/2020. годину.
Ученици основних школа који су обухваћени пројектом:

 • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи). Kао доказ о испуњености услова доставља се секретару школе решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
 • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану. Kао доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат). Kао доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије. Kао доказ о испуњености услова доставља се секретару школе потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (основна школа, средња школа, факултет) за свако дете, осим ако су и истој основној школи, јер Школа поседује податке о наведеним ученицима
      У бесплатне уџбеничке јединице не спадају:
 • други страни језик (који се учи од петог разреда),
 • ликовна култура,
 • музичка култура,
 • физичко васпитање,
 • информатика и рачунарство,
 • техника и технологија,
 • грађанско васпитање,
 • верска настава,


почетак стране
ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница