҉ ҉ ҉     ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА     ҉ ҉ ҉

ИСТОРИЈА

слика школе     Далеке 1846. године, у време када је Србија тек стекла делимичну самосталност, у онда забаченом и запостављеном селу у Посавском срезу, у Великој Моштаници, отворена је прва основна школа. То се збило за време владавине Александра Карађорђевића, сина Ђорђа Петровића – Карађорђа. Прва основна школа у Великој Моштаници отпочела је рад августа 1846. године. И поред тога што је отворена школа у Великој Моштаници, њени грађани су и даље плаћали и издаржавали школу у Остружници, јер су Велика Моштаница, Умка, Пећани и Руцка онда припадали округу Остружничке цркве. Грађани Велике Моштанице почели су да граде прву школску зграду у пролеће 1846. године, и то у центру села. Школу су у току лета изградили. Брзо су изградили школску зграду јер су имали своју грађу, камен у каменоломима Горице и Пећана, као и остали материјал. Мештани су својим запрегама и надницама помагали да се школа што пре изгради. Платили су само дунђере-мајсторе. Прва школска зграда је била тип плетаре облепљена блатом. Имала је једну већу просторију за учионицу и две собе – стан за учитеља. Подови су били земљани, прозори мали, тако да су учионице биле полумрачне. Касније су учионице патосали тесаном даском. У почетку су ученици доносили троношке столице на којима су седели и слушали учитеља. Самоуки домаћи мајстори – столари су по угледу на друге школе, направили скамлије – клупе у којима је могло да седи и по десет ученика. Учионица се загревала бубњаром. Дрва је било доста. У огреву се није штедело. Ондашњи ђаци носили су само у торбици таблицу, крижуљу и комад крпе за брисање. Касније су куповали букваре и читанке. Школа је имала и свој бунар са кога су ученици пили воду. Школска зграда је била у северозападном делу школског дворишта. Школско двориште је захватало скоро два хектара, довољно простора који је учитељ користио за башту и гајење житарица. У великомоштаничку школу долазили су ученици из околних насеља.

слика школе

У школу су ишли само дечаци. Тако је било законом прописано. Ишли су пре подне три часа и поподне три часа. У подне је била пауза. Ближи ученици су ишли кући на ручак, а удаљенији ученици и они из других села, доносили су у својим торбама ручак у завежљајима.Углавном би ручали комад проје и парче сира. Школовање је трајало три године. Многи децаци нису ишли у школу ни пуне три године. Обично би их остављали да чувају стоку. Док су одрасли обављали теже послове, деца би чувала овце, говеда и свиње.
    Основна школа у Великој Моштаници радила је по програму као и остале школе, који је био донет 23.09.1844. године. Први учитељ у Великој Моштаници био је Лазар Стејић. Нема поузданих података да је школа у Великој Моштаници од дана отварања 1846. године до 1849. године непрестано радила, јер за ту годину постоје подаци да је школу похађало само осам ученика.

слика школе                         слика школе

почетак стране
ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница