҉ ҉ ҉     ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА     ҉ ҉ ҉

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

ЗНАЧАЈ ОСНИВАЊА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНАТА

  ЗА УЧЕНИКЕ
 • остваривање права гарантованих међународним и националним документима
 • прихватање права и одговорности
 • уважавање личности ученика
 • свестран развој ученика
 • искуство тимског рада
 • учење о различитости и недискриминаторском понашању
 • јасна и благовремена информисаност свих ученика
 • могућност утицања на одлуке битне за ученике
 • квалитет сарадње између ученика и наставника
 • веће задовољство радом и животом у школи
 • боља сарадња и комуникација са ученицима
 • упознавање са жељама и потребама ученика
 • смањивање одговорности и подела обавеза
 • задовољство доношеним одлукама, без присиле
 • смањивање времена које се троши на увођење реда и дисциплине у свакодневном раду
 • лакша адаптација на промене
 • веће задовољство радом и животом у школи
  ЗА НАСТАВНИКЕ
 • боља сарадња и комуникација са ученицима
 • упознавање са жељама и потребама ученика
 • смањивање одговорности и подела обавеза
 • задовољство доношеним одлукама, без присиле
 • смањивање времена које се троши на увођење реда и дисциплине у свакодневном раду
 • лакша адаптација на промене
 • веће задовољство радом и животом у школи
  ЗА РОДИТЕЉЕ
 • одговорна деца која су свесна својих могућности и спремнија на бољу комуникацију
 • лакше идентификовање потреба свих страна
 • боља сарадња и задовољство школским процесом
 • мањи број конфликтних ситуација које настају услед незадовољства школским животом између родитеља и деце
 • примена научених вештина (прихватање различитих мишљења, толерантност, могућност аргументованог дискутовања...) у породичном животу кроз обострано учење и контат
 • активно укључивање у школски процес

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА СУ:

 • Лука Ђорђевић
 • Ања Краљевић
 • Невена Дамњановић
 • Милица Митић
 • Тамара Радовановић
 • Андрија Максимовић
 • Бојана Табаковић
 • Сања Костадиновић

почетак стране
ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница