҉ ҉ ҉     ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА     ҉ ҉ ҉

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА

    Библиотека Основне школе „Бранко Радичевић“ у Великој Моштаници је пресељена у нову просторију и врши се попис, инвентарисање, сигнирање, физичка обрада и каталогизација свих наслова.

Слика школе

У циљу осавремењивања начина рада формирана је електронска Књига инвентара, а попис и евиденција чланова и издавања књига врши се у електонској форми. У истој просторији у нашој школи налази се и дигитални кабинет и у складу са тим постоји жеља да ове две делатности прерасту у једну функционалну целину, у мултимедијални кабинет.

почетак стране
ОШ „Бранко Радичевић“ Велика Моштаница